Aktuell plats: Hem -  HCO Herr -  HCO Herr Skjorta

I 11 patienter, 18 tänder, med extra-alveolära perioder från 6 h till 48 dagar var omplanteras efter rotfyllning med kloroform harts och guttaperka. Efter observationsperioder 1-7 år, var bara 1 tand förlorade (efter 5 år), men de...

Fortsätt läsa

Vissa biomedicinska tillämpningar kräver mätningar snabba och korrekta luftfuktighet. Dessa krav kan uppfyllas genom daggpunkts hygrometrar med både speciella konstruktion och särskild algoritm för temperaturkontroll för daggdete...

Fortsätt läsa

n-dodekantiol (RSH) och n-dodecaneselenol (RSeH) -molekyler har kopparplåt egen monterade på reduceras elektrokemiskt. För att bedöma stabiliteten hos de resulterande monoskikt, nedsänkning, under olika tider varierande från minut...

Fortsätt läsa

Inom ramen för bakgrunds formalism vi analyserar möjliga versioner av Witten-typ NSR superfältteori. Vi hittar bilden för strängfält som unikt fastställas av kravet att de störnings klassiska lösningarna väldefinierad. Detta ...

Fortsätt läsa

Tillväxten av internationella affärer bland USA-baserade företag kommer att fortsätta expandera och bli en viktigare del i deras totala försäljning. Den internationella Human Resource Management [IHRM] Funktionen kommer att vara e...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer