Aktuell plats: Hem -  HCO Herr -  HCO Herr Dunjackor

Genomsnittlig flyktiga organiska ämnen (VOC) koncentrationer i 16 tidningsställ och i två tryckerier övervakades i syfte att kvantifiera de olika VOC inom dessa områden och att relatera resultaten. I varje halogenerade plats, var s...

Fortsätt läsa

Denna uppsats granskar kortfattat grunderna i optiska Fourier tekniker (OFT) och ansökningar om medicinsk bildbehandling samt faskontrastbildframtagning av levande biologiska prover. Förbättring av mikroförkalkningar i ett mammogram...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer