Aktuell plats: Hem -  HCO Herr -  HCO Herr Hoodies -  Hollister Herr Hoodies Full-Zipper Wave Classic Blå

Hollister Emporia Kläder,om ämnet och vanligtvis är motiverade

Hollister Emporia Kläder,om ämnet och vanligtvis är motiverade

Granskare spelar en nyckelroll i peer-review processen. Betjänar en dubbel roll, granskare ge upphovsmän återkoppling för att förbättra deras manuskript kvalitet, och hjälpa redaktörer välja acceptabla manuskript för publicering. Även om recensenter fullo förstå sina dubbla roller, i allmänhet är kunnig om ämnet, och vanligtvis är motiverade att skriva konstruktiva kommentarer, de kan fortfarande producera partiska recensioner. Den här artikeln tar upp två frågor. Varför vissa granskare ger mer partiska utvärderingar än andra? Hur kan dessa fördomar minskas för att förbättra kvaliteten på recensioner? Rita på Hollister.Se Göteborg domen och beslutsfattande litteratur, den här artikeln identifierar källorna till granskare fördomar och föreslår möjliga strategier partiskhet minskning. Denna artikel undersöker i vilken utsträckning ett flygbolags ekonomiska problem konsekvenser dess prissättning. Medan tidigare forskning visar att i genomsnitt nödställda flygbolag sälja till lägre priser, är det en hypotes att storleken på denna effekt kan bero på vissa fasta och marknadsspecifika utsedda. En storskalig empirisk analys med hjälp av data panel från den amerikanska flygindustrin bedrivs. Resultaten tyder på att fasta finansiella nöd- och flygpriser är i allmänhet negativt relaterade. Det är vidare visat att Hollister Emporia Kläder storleken på effekten av nöd om biljett minskar med storleken på driftskostnader och företagets marknadsandelar och ökar med företagets storlek och graden av marknadskoncentration. Konsekvenser för beslutsfattare och chefer diskuteras.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer