Aktuell plats: Hem -  HCO Herr -  HCO Herr Dunväst -  Hollister Herr Dunväst Stand-Krage Zip Blå Apelsin Logo

Hollister Danmark Köpenhamn,som kodar en extra V cholerae

Hollister Danmark Köpenhamn,som kodar en extra V cholerae

Den marina bakterien Vibrio harveyi besitter två quorum sensing system (System 1 och System 2) som reglerar bioluminiscens. Fastän Vibrio cholerae genomsekvensen avslöjar att ett V. harveyi liknande System 2 existerar, betyder inte förutsäga existensen av ett V. harveyi-liknande system en eller några uppenbara kvorumavkänning kontrollerade målgener. I den här rapporten identifierar vi och karakterisera de gener som kodar en extra V. cholerae autoinduktor syntas och dess besläktade sensor. Analys av dubbla mutanter indikerar att en tredje ännu oidentifierade sensorisk krets finns i V. cholerae. Hollister Danmark Köpenhamn Denna quorum sensing apparat är ovanligt komplicerat, eftersom den består av minst tre parallella signaleringskanaler. Vi visar att dessa kommunikationssystem i V. cholerae konvergera styra virulens. Detta dokument beskriver hur entropi generationen kursförändringar på varje komponent i en ångkompressions kylskåp som systemskalan minskas. En så kallad mikro kylskåp Hollister Billigt Online består av alla komponenter i mikroskala är i sig svårt att arbeta enligt den termodynamikens andra lag. Även om den kvantitativa utvärderingen av entropin generationen inte görs här, är det klart visat att den mekaniska kompressorn är den svåraste komponenten att miniatyriseras i en mikro kylskåp. Om ett mikro ångkompressions kylskåpet ska lyckas manövreras, måste en hel del insatser göras för att utveckla en fungerande mikro kompressor och minimera inre värme läcka till förångaren i kylskåpet.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer