Aktuell plats: Hem -  HCO Herr

Vissa biomedicinska tillämpningar kräver mätningar snabba och korrekta luftfuktighet. Dessa krav kan uppfyllas genom daggpunkts hygrometrar med både speciella konstruktion och särskild algoritm för temperaturkontroll för daggdete...

Fortsätt läsa

n-dodekantiol (RSH) och n-dodecaneselenol (RSeH) -molekyler har kopparplåt egen monterade på reduceras elektrokemiskt. För att bedöma stabiliteten hos de resulterande monoskikt, nedsänkning, under olika tider varierande från minut...

Fortsätt läsa

Inom ramen för bakgrunds formalism vi analyserar möjliga versioner av Witten-typ NSR superfältteori. Vi hittar bilden för strängfält som unikt fastställas av kravet att de störnings klassiska lösningarna väldefinierad. Detta ...

Fortsätt läsa

Tillväxten av internationella affärer bland USA-baserade företag kommer att fortsätta expandera och bli en viktigare del i deras totala försäljning. Den internationella Human Resource Management [IHRM] Funktionen kommer att vara e...

Fortsätt läsa

Denna uppsats utvecklar en två-land, två-sektorn monopolistisk konkurrens modell för att illustrera utvecklingen av Hollister Tröjor Online vertikala multinationellt produktion som en följd av den avvägning mellan agglomerationsek...

Fortsätt läsa

Sexuell Hollister.Se Malmö dysfunktion i samband med psykiska sjukdomar och behandling av dessa sjukdomar kan hindra en patients optimal återhämtning och livskvalitet. Patienterna är oftast ovilliga Hollister.Se Emporia att rapport...

Fortsätt läsa

Förbränning av torv i kraftverkspannor har ökat de senaste åren i Finland. Bruket av sådana kraftverk är generellt smidig, slaggning av torvaska kan i vissa fall leda till en nedläggning, vilket orsakar stora ekonomiska förluste...

Fortsätt läsa

Automatiskt erkännande av delar är ett stort problem i många industriella tillämpningar. En modell av problemet är: givet en ändlig uppsättning av polygonala delar, använda en uppsättning 'bredd' mätningar som en parallell-kä...

Fortsätt läsa

I den här artikeln, är realtidstidsberoende fordons routing problem med tidsfönster formuleras som en rad blandade heltal programmeringsmodeller som står för realtids- och tidsberoende restider, samt för realtidskrav i ett enhetli...

Fortsätt läsa

I Parkinsons sjukdom (PD), bygger diagnosen på klinisk bedömning av PD komplex som består av motor syndromet tillsammans med ett antal icke-motoriska symtom. Tekniska och parakliniska verktyg kan hjälpa till att finna diagnosen geno...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer