Aktuell plats: Hem -  HCO Förälder-Barn -  Hollister Förälder-Barn Attire Logo Röd Vit

Hollister.Se Barn,dokument beskriver ett system för att

Hollister.Se Barn,dokument beskriver ett system för att

Vinkel grupper kopplade till icke-cykliska π-elektronsystem som amidin- eller 1,3-butadien inte uppvisar AGIBA effekten, medan när den är bunden till aromatiska system de agerar på ett tvetydigt sätt-effekten är mycket mer lokalt än i de fall som observerats i mono system (bensen, s-triazin). Bilden ovan är baserad på ab initio beräkningar vid B3LYP / 6-311 + G ** nivå teori för 2,3,6,7- och 1,4,5,8-tetramethoxynaphthalene, 9,10-dimethoxyphenanthrene, 4, 9- och 4,10-dinitrosopyrene derivat av C2 eller jag symmetri, och X-substituerade 1,3-butadien (X = NEJ, CHO, NNH, CHCH2 Hollister Sweden och OCH3) vid B3LYP / 6-31G * för C - substituerade derivat av formamidin substituerade derivat av formamidin (X = NEJ, CHO, NNH, CHCH2, OCH3 och CH2CH3). Detta dokument beskriver ett system för att applicera en Hollister.Se Barn elektrostatisk laddning till vattendroppar som produceras av en hydraulisk munstycke. Laddningen appliceras genom induktion där sprutvätskan är vid en potential av upp till 10 kV och den induktionselektrod är jordad. Tre problem som vanligen förekommer i avgiftssystemen har övervunnits, nämligen. elektrisk urladdning av sprayen som orsakas av vätska på induktionselektrod, var kortslutning i strömförsörjningen till följd av att sätta av utrustningen och höja spruttanken till en hög spänning som orsakas av att en ledande sprut liquid.Even men inga försök att optimera laddningsnivån i systemet, visade det sig att avsevärt förbättrad avsättning och likformighet av sprutvätska var möjlig på artificiella mål med munstycket rör sig med 2 m / s.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer