Aktuell plats: Hem -  HCO Förälder-Barn -  Hollister Förälder-Barn Attire Pattern HCO

Hollister Co Köpenhamn,imiterande svar B celler och deras utsöndrade produkter

Hollister Co Köpenhamn,imiterande svar B celler och deras utsöndrade produkter

Dagis barns imitation av en animerad dock undersöktes som en funktion av dockan begärande S för att uppvisa svaret, dockan modellering svaret, och dockan prisade S för att matcha svaret. Varje experimentell manipulation underlättas imiterande svara. Frekvensen av begärt eller prisade svar bibehölls över sessionen: dock generaliserad imitation (ett svar som marionett Hollister Webshop Sweden varken begäras eller lovordade) var sällsynta och Ss visade mindre generaliserad imitation som sessionen fortskred. Resultaten ger visst stöd för tesen att gener imitation speglar en brist på utbildning diskriminering snarare än uppfattningen att likheten svara förstärker imiterande svar. B-celler och deras utsöndrade produkter deltar i intrikata nätverk av patogena och regulatoriska immunsvar. I humana autoimmuna sjukdomar som reumatoid artrit, systemisk lupus erythematosus och typ 1-diabetes, är en roll för B-celler och antikroppar väletablerad. Men i multipel skleros (MS), trots närvaron av autoantikroppar, B-celler mindre betraktas som en viktig deltagare i autoimmuna processer, tills nyligen. Flera Hollister Co Köpenhamn bevis indikerar nu en mer aktiv roll för B-celler i sjukdoms patogenes. I denna översyn, vi diskuterar de olika roller B-celler i autoimmuna sjukdomar med särskilt fokus på multipel skleros och dess djurmodell, experimentell autoimmun encefalomyelit (EAE) samt de nyligen genererade spontana modeller EAE mus.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer