Aktuell plats: Hem -  HCO Dam -  HCO Dam Byxor

Använda sveptunnelmikroskop (STM) vid 5 \u0026 nbsp; K, vi har observerat spontana bildandet av kluster mellan CO molekyler adsorberade på Au (1 \u0026 nbsp; 1 \u0026 nbsp; 1) yta. I alla (CO) n kluster (n \u0026 nbsp; = \u0026 nbsp; ...

Fortsätt läsa

Vi föreslår ett variations metod för bestämning homoclinic och heteroclinic banor inklusive spiralformade och kära i olinjära dynamiska system. Med utgångspunkt från en lämplig initial kurva, är en Homotopy evolution ekvation ...

Fortsätt läsa

Denna uppsats analyserar sambandet mellan geografisk rörlighet och resultat. Vi presenterar en jämviktsökning modell som ger skillnader mellan reservationslöner för mobila och orörliga arbetare. De förväntade löner mobila arbet...

Fortsätt läsa

Polymer-saltkomplex med poly (vinylklorid) (PVC) och poly (akrylnitril) (PAN) som värd polymerer blandas med litium bis- (trifluor metansulfonyl) imid, LiTFSI [LiN (CF3SO2) 2] som dopningsmedel salt framställdes på form av tunn film....

Fortsätt läsa

Den dygnsrytm kan återställas genom en mängd olika ämnen. Prostaglandin J2 (PGJ2) är en sådan substans och återställer dygnsrytmen i fibroblaster. I vår aktuella studien undersökte vi fas beroende fasförskjutning efter PGJ2 b...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer