Aktuell plats: Hem -  HCO Dam -  HCO Dam Hoodies -  Hollister Dam Hoodies Zip 1922 Kunglig Blå

Hollister Tröja Dam,större än uppskattningar från vanliga minstakvadrat

Hollister Tröja Dam,större än uppskattningar från vanliga minstakvadrat

Använda en experimentell design som utnyttjar exogena minskningar av täckning till följd av mäklar hus fusioner, finner vi att en minskning av täckning orsakar en försämring Hollister Tröja Dam av rapporteringskvaliteten finansiella. Effekten av täckningen på avslöjande är mer uttalad för företag med svaga aktieägarrättigheter, i överensstämmelse med en substitutionseffekt mellan analytiker övervakning och andra mekanismer för bolagsstyrning. Effekterna vi avslöja att använda vår experimentell design är en storleksordning större än uppskattningar från vanliga minstakvadrat regressioner som inte står för den endogenitetsproblem täckning. Sammantaget våra resultat tyder på att säkerhets analytiker följer chefer och inrotade chefer antar mindre informativa politik offentlighet i avsaknad av en sådan granskning. Även beckbaserade kolfibrer kan smältspinnas, flödesegenskaper mesofasbeck gör det extremt svårt att bearbeta. Mesofasbeck, liksom många fluider, kan vara icke-newtonska, men dess viskositet är betydligt mer temperaturkänsliga än de flesta smältspunna material. I den aktuella studien, är energi- och kraftbalanser tillämpas för att påvisa påverkan av processvariabler och materialegenskaper på spinability av Hollister Malmö Online mesofasen. Resultaten indikerar att beroendet den extrema temperatur av viskositeten hos mesofasen kan skapa filament påkänningar under smältspinning som är nära den brottgräns av filamentet. Därför är styrningen av både temperatur och värmeöverföringstakt ytterst kritisk under bildningen av beckbaserade kolfibrer.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer