Aktuell plats: Hem -  HCO Dam -  HCO Dam Hoodies -  Hollister Dam Hoodies Zip 1922 Kunglig Blå

Hollister Sverige Fake, gest erkännande De stora frågor

Hollister Sverige Fake, gest erkännande De stora frågor

Objekt spårning är avgörande för visuell övervakning, aktivitetsanalys och händelse Hollister Butik Stockholm / gest erkännande. De stora frågor som måste behandlas i visuell spårning är belysningsförändringar, ocklusion, utseende och skalvariationer. I detta papper, föreslår vi ett viktat fragment baserat tillvägagångssätt som tar sig an partiell ocklusion. Vikterna härrör från skillnaden mellan fragment och bakgrundsfärger. Vidare är en snabb och ändå stabil modell updation beskrivna metoden. Vi visar också hur kant information kan slås samman till medel ram skift utan att behöva använda en gemensam histogram. Detta används för att spåra föremål av varierande storlek. Idéer som presenteras här är beräkningsmässigt enkla nog att utföras i realtid och kan direkt utvidgas till en multipel spårning objektsystemet. Tester genomfördes för att studera effekten av mineralogi av grov ballast på tryck, böj, och dela upp styrkor. Två aggregatstorlekar Hollister Sverige Fake (10 och 20 mm) levererades lokalt från fem olika områden i Oman; nämligen Muscat, Bidbid, Sur, Nizwa och Sohar. Petrography analys utfördes på alla dessa prover. Förhållandet vatten / bindemedel (w / b) hölls konstant vid 0,32 och kiseldioxiddamm och superplasticizers användes i alla blandningar. Den 28-dagars tryckhållfasthet varierade mellan 81,3 och 85,6 MPa för 10 mm maximala sammanlagda storlek, och varierade mellan 72,5 och 77,5 MPa för 20 mm maximala sammanlagda storleken. Därför skulle användning av mindre maximal aggregatstorlek ger en högre hållfasthet och mineralogin hos den grova aggregat skulle påverka hållfastheten hos betong.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer