Aktuell plats: Hem -  HCO Dam -  HCO Dam Hoodies -  Hollister Dam Hoodies Zip Surf Club Djup Rosa

Hollister Sverige Butik,undersöks beroende på eutektisk sammansättning reaktionstemperaturen

Hollister Sverige Butik,undersöks beroende på eutektisk sammansättning reaktionstemperaturen

Metoden för aluminiummetall-aktivering genom flytande eutektika Ga-In (70:30) och Ga-In-Sn-Zn (60: Hollister Sverige Butik 25: 10: 5) utvecklas. Efterföljande spridning av de erhållna exemplaren fram till en partikelstorlek på u0026 lt; img height = '11' border = '0' style = 'vertikal-align: bottom' width = '58' alt = 'Visa MathML källan' title = ' Visa MathML källan 'src =' http://origin-ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0360319908001407-si5.gif 'u0026 gt; u0026 gt; 0,5 mm leder till drastiska interaktionen mellan aluminiumpulver och vatten med utvecklas vätgas. I föreliggande arbete oxidationshastigheten av aktiverad aluminium och vatten undersöks beroende på eutektisk sammansättning, reaktionstemperaturen, och pulverpartikel-storlek mekanism av huvud eutektiska komponenter inflytande på den Hollister Store Sweden reagerande förmåga aluminium diskuteras. Det reologiska uppträdandet av fina (små droppar) och grova (stora droppar) emulsioner, och deras blandningar, studerades. Både olja-i-vatten och vatten-i-olja-emulsioner undersöktes. Viskositeten och lagringsmodul av fina emulsioner är mycket högre än de hos motsvarande grova emulsioner. De fina emulsioner är också mer skjuvningsförtunnande. Den lågskjuwiskositet av de blandade fina och grova emulsioner uppvisar ett minimum vid en viss andel av fin emulsion i blandningen. Djupet av viskositeten-minimum är mycket större i fallet med olja-i-vatten-emulsion. Lagringen och förlust modulerna för blandad olja-i-vatten-emulsioner uppvisar minima vid en viss andel av fin emulsion endast vid höga frekvenser. Ingen minima i moduler ses i fallet med vatten-i-olja.
0 Kommentarer


Säg vad du tycker
senaste kommentarer