Under de senaste 45 åren randomiserade kontrollerade studier (RCT) har vunnit bred acceptans som den gyllene standarden för utvärdering av effekten av nya behandlingar [1,2]. Sedan publiceringen av den första 'moderna' kontrollerad ...

Fortsätt läsa

Analyseras i detta arbete är problemen med flera sprickor i och utanför en cirkulär region, är gränsen för vilka fasta. Den förra är en ändlig cirkulär platta med interna sprickor medan den senare avser sprickor exteriör med ...

Fortsätt läsa

Resultaten av testerna 3 år fält av åtta system av elektroavsatta beläggningar av Ni / Cr och Cu / Ni / Cr Hollister Emporia Öppettider på stål diskuteras. De tre skikt Cu / Ni / Cr beläggningssystem ingår konventionella beläg...

Fortsätt läsa

Syftet med denna uppsats är att utvärdera olika metoder som används vid modellering av aidsepidemin som står för förändringar i definitionen av aids. Specifikt vi bedömer tre metoder som justerar för effekten av definitionsän...

Fortsätt läsa

Den ökade tillgängligheten av informationsteknik har aktiverat brottsbekämpande organ att sammanställa databaser med detaljerad information om stora grova brott. Maskininlärningstekniker kan använda dessa databaser för att produc...

Fortsätt läsa

Organisations antagande innovation har fått allt större uppmärksamhet i marknadsföring och management litteratur under de senaste två decennierna. Insikt i adoptionsprocesser, dess hämmare och stimulatorer hjälper leverantörer a...

Fortsätt läsa

Truck skala är en viktig våg. Den lastbil fusk metoden är en av Hollister Gallerian Jobb lastbilsvågar fusk metod och kan leda till stora ekonomiska förluster för företaget. En ny lastbil parkering fusk detekteringsmetod baserad...

Fortsätt läsa

En av de primära skälen för att använda överlåtbara tillstånd för kontroll av föroreningar är att de uppnår en viss nivå av utsläppsminskning till lägsta kostnad. Även om den initiala fördelningen av föroreningstillstå...

Fortsätt läsa

Amerikanska vanliga bärare är organiserade i en ofullständig kartell, vilket, enligt författaren, är en sådan styggelse att det kan försvaras endast i förskönande fraseologi. Ändå förespråkarna för nuvarande transportregl...

Fortsätt läsa

Elektriska dubbla lager kondensatorer (EDLCs) baserat på laddningslagring vid gränssnittet mellan en hög yta kol elektrod Hollister Gallerian Online och en propylenkarbonat lösning används ofta som underhållsfria kraftkällor för...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer