En motsvarande klassiska tallriksmodellen av korrugerade strukturer härleds med hjälp av variations asymptotiska metoden. Med Hollister Stockholm Butik utgångspunkt från ett tunt skal teori, utför vi en asymptotisk analys av deform...

Fortsätt läsa

I detta dokument har tekniker för att studera tribologi av Hollister Butik Gallerian rock skärning utvecklats med hjälp bit fräs-on-rock tribometry (B-CORT). Tribologiska tester utfördes på vattenstråle fabricerade bergskivor rep...

Fortsätt läsa

Denna uppsats presenterar ett effektivt sätt att sammanställa och lagra stora deduktiva databaser. Deduktiva regler modelleras genom logiska åtkomstvägar och sedan integreras i en global struktur, Rule-base Tillgång Path Schema (RA...

Fortsätt läsa

I denna studie, den kritiska knäcklast fiberförstärkt kompositplatta beräknades genom analytiska och finita elementmetoder. Den kritiska knäck laster och komposit deformationer erhölls på basis av plattdimensioner ratio (Lx / Ly)...

Fortsätt läsa

Återanvändning Vatten i Tyskland har fått ökad betydelse under de senaste 10 åren. Flera gråvatten system, byggda enligt riktlinjer som infördes 1995, fungerar idag utan risk för folkhälsan. Två gråvatten behandlingssystem be...

Fortsätt läsa

I denna essä jag hävdar att en del av ansvaret för den senaste tidens redovisningsskandaler (t.ex. Enron, Andersen) ligger hos forskare och lärare i redovisning. Använda teorin om delat professionella ansvar utvecklats av Larry May...

Fortsätt läsa

Upplösningen för vertikala gitter testades vid olika excentriciteter i synfältet av 9 strabismic och 2 anisometric amblyopes.It har visat sig att, inom det centrala 20 ° av synfältet av esotropic amblyopes, skärpan i den nasala n...

Fortsätt läsa

I Hollister Store Sweden detta dokument presenterar vi begreppet möts precontinuous pomängder, en generalisering av uppfyller kontinuerliga gitter till pomängder. De viktigaste resultaten är: (1) En poset P \u0026 nbsp; är möta pr...

Fortsätt läsa

Artikeln går igenom den tillgängliga forskningslitteraturen om televisionens inflytande på fantasy spel. Vare tv tittande påverkar barnens fantasi leka positivt (stimulering hypotes) eller negativt (minskning hypotes) undersöks. De...

Fortsätt läsa

I den här artikeln idé processorer studeras som kreativitet Hollister Stockholm Täby stödjande system. Två besläktade recensioner presenteras. Den första översynen undersöker vissa aspekter av idé-processorer och jämför dem ...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer