I den här artikeln, är realtidstidsberoende fordons routing problem med tidsfönster formuleras som en rad blandade heltal programmeringsmodeller som står för realtids- och tidsberoende restider, samt för realtidskrav i ett enhetli...

Fortsätt läsa

I Parkinsons sjukdom (PD), bygger diagnosen på klinisk bedömning av PD komplex som består av motor syndromet tillsammans med ett antal icke-motoriska symtom. Tekniska och parakliniska verktyg kan hjälpa till att finna diagnosen geno...

Fortsätt läsa

Vi har samlat flera öppna problem på grafer som uppstår i geometrisk topologi, särskilt inom följande områden: 1. (1) grund embeddability av compacta i planet \u0026 lt; img height = '12' border = '0' style = 'vertikal -align: bo...

Fortsätt läsa

För personer med autismspektrumstörningar (ASD), användning av teknik för att ge ingripande, särskilt med inriktning på de viktigaste sociala kommunikations underskott på sjukdomen, är lovande. Detta litteratur kommer att unders...

Fortsätt läsa

En roman Sm3 + -doped CaO fosfor syntetiserades av Hollister Butiker Göteborg en traditionell hög temperatur solid-state reaktionsmetod. De luminiscensegenskaper studerades och orange lång afterglow observerades för första gången...

Fortsätt läsa

Läroplanen och dess relaterade frågor har visat sig vara föremål för diskussion bland pedagoger i de senaste åren; de nya sociala, kulturella, politiska och ekonomiska utvecklingen har format en ny förståelse av läroplanen och ...

Fortsätt läsa

Tunna metallfilmer av Ni-Fe används för att mäta slithastigheter och temperaturer vid slit gränssnitt. Vakuumavsättning och fotolitografiska tekniker används för att tillverka och mönster dessa sensorer och deras tillhörande le...

Fortsätt läsa

Efter immunisering med T-cellberoende antigener, de med hög affinitet B-celler väljs ut i germinalcentra differentierar Hollister.Se Malmö till minnes-B-celler eller långlivade antikroppsbildande celler. Emellertid är fortfarande k...

Fortsätt läsa

Effekten av dygnsrytmen av kroppstemperatur på metabola och värmereglerings svar på måttlig arbete studerades i åtta friska, vuxna män. Arbets anfall utfördes vid förekomst av varje Hollister Online Outlet ämne morgon minimum (...

Fortsätt läsa

Brist på spektrum begränsar antalet konkurrerande nätoperatörer inom mobil telekom. I Storbritannien en översyn av regelverket för närvarande att undersöka effekterna av begränsad konkurrens på mobilmarknaden. Europeiska kommi...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer