De flesta av formminneslegeringar är funktionella inter. De är nu i praktiken används för kopplingar, ställdon, medicinska styrtrådar etc., och är hoppfulla kandidater för smarta material, som redan finns. I föreliggande dokume...

Fortsätt läsa

I 11 patienter, 18 tänder, med extra-alveolära perioder från 6 h till 48 dagar var omplanteras efter rotfyllning med kloroform harts och guttaperka. Efter observationsperioder 1-7 år, var bara 1 tand förlorade (efter 5 år), men de...

Fortsätt läsa

Vissa biomedicinska tillämpningar kräver mätningar snabba och korrekta luftfuktighet. Dessa krav kan uppfyllas genom daggpunkts hygrometrar med både speciella konstruktion och särskild algoritm för temperaturkontroll för daggdete...

Fortsätt läsa

n-dodekantiol (RSH) och n-dodecaneselenol (RSeH) -molekyler har kopparplåt egen monterade på reduceras elektrokemiskt. För att bedöma stabiliteten hos de resulterande monoskikt, nedsänkning, under olika tider varierande från minut...

Fortsätt läsa

Inom ramen för bakgrunds formalism vi analyserar möjliga versioner av Witten-typ NSR superfältteori. Vi hittar bilden för strängfält som unikt fastställas av kravet att de störnings klassiska lösningarna väldefinierad. Detta ...

Fortsätt läsa

Tillväxten av internationella affärer bland USA-baserade företag kommer att fortsätta expandera och bli en viktigare del i deras totala försäljning. Den internationella Human Resource Management [IHRM] Funktionen kommer att vara e...

Fortsätt läsa

Denna uppsats utvecklar en två-land, två-sektorn monopolistisk konkurrens modell för att illustrera utvecklingen av Hollister Tröjor Online vertikala multinationellt produktion som en följd av den avvägning mellan agglomerationsek...

Fortsätt läsa

Sexuell Hollister.Se Malmö dysfunktion i samband med psykiska sjukdomar och behandling av dessa sjukdomar kan hindra en patients optimal återhämtning och livskvalitet. Patienterna är oftast ovilliga Hollister.Se Emporia att rapport...

Fortsätt läsa

Förbränning av torv i kraftverkspannor har ökat de senaste åren i Finland. Bruket av sådana kraftverk är generellt smidig, slaggning av torvaska kan i vissa fall leda till en nedläggning, vilket orsakar stora ekonomiska förluste...

Fortsätt läsa

Automatiskt erkännande av delar är ett stort problem i många industriella tillämpningar. En modell av problemet är: givet en ändlig uppsättning av polygonala delar, använda en uppsättning 'bredd' mätningar som en parallell-kä...

Fortsätt läsa

senaste kommentarer